Tour de Force

Hva er Tour de Force:

Tour de Force betyr en stor innsats, en prestasjon eller en prestasjon. Det er et uttrykk for fransk opprinnelse, hvor turen betyr å slå og tvinge, tvinge. Tour de force brukes svært i kunsten, som kino og teater.

Den viktigste betydningen av tour de force er en eksepsjonell innsats for å overvinne det store, er å gjøre noe som nesten ikke kan gjøres like av en annen person.

Vanligvis brukes begrepet artister av musikk, kino, teater, eller forfattere av bøker, kunst generelt. Et eksempel på en tur de force er Herman Melvilles bok "Moby Dick", som har blitt skrevet i flere generasjoner, oversatt til flere språk, og nesten ingen vil gjøre et lignende arbeid.

Tour de force er en innsats, men ikke fysisk, det kan også være en dyktig handling eller manipulasjonsteknikk i en vanskelig situasjon, ellers en prestasjon som virkelig krever ferdighet, men alltid i mer rasjonelle aspekter.