entonces

Hva de er da:

betyr da, da etter, er et veldig gammelt begrep og brukes i samtalespråk. Uttrykket er mye brukt i Brasil, spesielt i sør.

Begrepet er allment snakkes av Rio Grande do Sul-folkene, gauchos, som har en sterk forbindelse med andre sør-amerikanske land, foruten å ha et ordforråd fullt av ord på spansk, hvor folk ofte forveksler opprinnelsen av begrepet.

Fraser med begrepet Så

"Så elsk, kan vi gå nå?"

"Siden jeg gikk dårlig i løpet, må jeg bare studere for den neste."

"Dyret er død, så er det ingenting annet å gjøre."