dvs.

Hva er det

det vil si forkortelsen for id est, et latinsk uttrykk som betyr "det er" på portugisisk.

Denne forkortelsen er svært vanlig på engelsk, og det finnes andre som også er velkjente, som for eksempel "exempli gratia", som betyr "for eksempel", et cetera, som er bedre kjent.

I det attende og nittende århundre ble disse begrepene skrevet extenso, for tiden er forkortet form mer vanlig, og bruken av f.eks. Er meget brukt på engelsk.

På portugisisk språk brukes denne forkortelsen vanligvis i juridiske eller vitenskapelige tekster, hovedsakelig for å angi forklaring, spesifikasjon eller beskrivelse av en bestemt bekreftelse som ble gjort tidligere.

Eksempel: "Undervisningsopplæringsprosessen, når den er fokusert på voksenopplæring, må ta hensyn til meningsfylt læring, som involverer fagetes handling, det vil si aktiv læring eller selvlæring."

dvs. og f.eks

I motsetning til ie, som brukes til å gi forklaringer eller kontekstualiseringer om noe som er sagt, tjener egen til å gi eksempler på et bestemt emne eller ord i teksten.

Eksempel: "Ikke glem å kjøpe kjøtt (f. Eks fisk, ku, svinekjøtt, kylling).

Fordi de er en forkortelse for latinske uttrykk, må begge være skrevet i kursiv.

Lær mer om betydningen av f.eks