standard~~POS=TRUNC

Hva er standard:

Standard er et engelskspråklig uttrykk som betyr mangel, forsømmelse, forsømmelse eller forsømmelse . I det juridiske området betyr det fravær, fravær, mangel på utseende i retten. Det betyr også mangel på betaling.

Standard er ikke-samsvar med vilkår i en kontrakt knyttet til kreditor og debitor. Dette er hva som kjennetegner en "standard".

Standard er en ensidig endring i betingelsene for gjeld etablert i kontrakter, med vilkår, renter og definerte garantier, som er gjort mellom nasjoner, land med banker eller andre finansinstitusjoner. Det er også den betydelige bruken i en av disse kontraktsbestemmelsene.

Standard er et teknisk begrep som ofte brukes i ulike datakontekster, vanligvis med betydningen av "standard" eller "noe som allerede er definert". I tekstbehandlingsprogrammet finnes det for eksempel standardverdier eller innstillinger for skriftstørrelsen og typen.