Arabiske tall

Hva er de arabiske tallene:

Arabiske tall, også kalt indo-arabiske tall, er komponentene i nummereringssystemet som for tiden brukes til å representere tall. Således er sifferet et symbol som brukes til å lage en numerisk representasjon .

De arabiske tallene er ti og brukes til å danne alle andre tall.

0123456789

For eksempel: tallet 1286 er dannet av fire forskjellige tall.

Hvordan kom arabiske tall?

Den arabiske tallets eksakte opprinnelse er usikker. Den mest betydelige forklaringen på fremveksten av disse tallene er imidlertid knyttet til Indias historie.

Dette nummereringssystemet ville ha blitt utviklet av hinduer, spredt til den islamske verden og senere til resten av verden. Opprettelsen av tallene av det hinduistiske folket, ifølge historiske historier, skjedde omtrent 300 år før Kristus.

I løpet av denne perioden viste tallene 1 til 9. Innføringen av sifferet 0 skjedde senere, da systemet utviklet seg. Utseendet til datoen på nesten 870 år etter Kristus, omtrent 1200 år etter utseendet til de første tallene.

Diffusjon av arabiske tall

Den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci (1170-1250) var ansvarlig for spredning av det indo-arabiske systemet i hele Europa. Fremveksten av arabiske tall har stor betydning i utviklingen av verden, og er en av de mest relevante fremskrittene i matematikkhistorien .

Da Fibonacci skrev boken Liber Abacci, presenterte han på arabisk tall for hele Europa. Arbeidet er anerkjent over hele verden for å være den første oversikten over en bok som introduserte og forklarte driften av dette nummereringssystemet, som var ukjent. På den tiden innførte matematikeren systemet ved å kalle seg en hinduistisk metode .

Modifikasjon av arabiske tall

Indo-arabiske tall har endret seg over tid, til de har fått de skjemaene de har i dag.

Se bildet nedenfor for en sammenligning av hvordan de arabiske tall symbolene ble tegnet da de ble opprettet og hvordan de brukes for tiden. Legg merke til at sporene har endret seg sterkt siden tidspunktet for fremveksten.

Over tid har det numeriske systemet blitt modifisert og forenklet, til formatet som brukes i dag.

Hva er forklaringen på tegningen av arabiske tall?

Når man observerer de innledende figurformene, er det mulig å oppleve at tegningene deres korresponderer trofast til mengden av vinkler som hvert symbol hadde.

Således, i henhold til det første bildet av symbolet, var hvert siffer representert ved den nøyaktige mengde vinkler den hadde.

Se bilde:

Les også betydningen av nummer.

Forskjeller mellom arabiske og romerske tall

Romerske tall er en annen form for numerisk representasjon, som oppsto under det romerske imperiet, nærmere bestemt i det gamle Roma.

For å få representasjon av romerske tall, bruker systemet syv bokstaver som, i henhold til kombinasjonen laget, danner tallene. De syv bokstavene tilsvarer følgende verdier:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Se i denne tabellen hvordan romerske tall fra 1 til 100 er skrevet.

jeg1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

For å få vite mer om dette systemet, se artikkelen romerske tall.