Nissei og Sansei

Hva er Nissei og Sansei:

På japansk betyr "sei" generasjon og "issei", første generasjon, på portugisisk. Issei er japansk som migrerer til et annet land. Når en issei har et barn i et annet land, er barnet en nissei, dvs. issei er den første generasjonen, nissei er den andre, og sinnet er den tredje.

Nissei

Nissei er den andre generasjonen av japanske innvandrere. Sønnen til nissei, født i det aktuelle landet, er en sansei, der "san" betyr tredje, dvs. issei er den første generasjonen, nissei er den andre, og sansei er den tredje.

Nissei er japanskes barn (av Issei); hvis fødsel skjedde i Brasil.

Sansei

Sansei-sønnen (sonsønnen til nissei og overfaren til isseien) født i Amerika (eller et annet land) er en yonsei, der "yon-" betyr fjerde, dvs. issei er den første generasjonen, nissei er den andre, Sansei er den tredje, og yonsei er den fjerde generasjonen.

Generasjoner av innvandrere

  1. Issei (japanske innvandrere);
  2. Nissei (japanske barn);
  3. Sansei (barnebarn av japansk);
  4. Yonsei (barnebarn av japansk);
  5. Gossei (japanske trisanetos);
  6. Shichissei (japanske pentanetos).