Ermo sted

Hva er Lugar Ermo:

Ørken er et ørkensted, en villmark, ugjestfri, uten innbyggere, som forårsaker frykt og usikkerhet. Ermo er et ord som har opprinnelse til den greske elva, og av det latinske "eremu", det betyr ensom.

Ermo er et adjektiv som kvalifiserer det stedet som er ensomt, forlatt, det er tilfeldig.

Den eremit eller eremitt er den personen som bor i villmarken ved straff, er den som isolerer seg fra sosial kontakt, som bor enslig i et fjernt sted, borte fra kontakt med noen annen person.

Ermo er også den første personen entall av nåtiden som indikerer verbet "ermar", noe som betyr å redusere villmarken, depopulate, slukke eller redusere befolkningen i en region.

Den adverbielle setningen "tilfeldig" betyr ved en tilfeldighet ved seg selv å være på vei uten sikkerhets skyld, uten tiltak.