Ekte unser

Hva er ekte unger:

Reelle avgifter er forpliktelser som begrenser nytelsen og disposisjonen av eiendommen, de representerer rettigheter over noe annet. De er rettighetshaverte hvis verktøyet ville være å generere personlige kreditter til fordel for innehaveren.

Virkelig gjeld er forskjellig fra de reelle rettighetene og de faktiske rettighetene til garanti, og deres likheter er definert i loven. De er forpliktelser til å utføre periodisk eller gjentatte ganger, en fordel som faller på innehaveren av et bestemt aktivum og blir bundet til det som vil fungere som en garanti for å overholde. I reelle anklager faller forpliktelsen også på hvem som eier saken.

For at det skal være reelle rettigheter, er det nødvendig at eieren av saken faktisk er en skyldner, som er underlagt en forpliktelse, ikke bare en eier eller eier av en bestemt eiendel, hvis verdi garanterer andres gjeld.

En annen betydning for virkelige beløp er sertifikatet om ekte beløp, som er som om det var fødselsattest for en eiendom, er dette dokumentet oppnådd i registret i distriktet hvor eiendommen ligger.

Se også betydningen av Inversion av bevisbyrden.