Sammensatt interesse

Hva er sammensatt interesse:

Sammensatt interesse er interessen til en viss periode lagt til hovedstaden for beregning av ny interesse i følgende perioder.

Sammensatt interesse er en del av finansielle matematiske disipliner og konsepter, og slik interesse er representert av en prosentandel.

Den sammensatte rentesammensetningen kan skrives gjennom godtgjørelsen belastet av kontantlånet. Verdien av gjelden korrigeres alltid og renten beregnes på dette beløpet.

Forbundsrenteregime er det vanligste i det finansielle systemet og det mest nyttige for beregning av daglige problemer.

Det nåværende finansielle systemet bruker det sammensatte rentesystemet, siden det gir større lønnsomhet sammenlignet med det enkle rentesystemet, siden sammensatte rentesatser er måned-til-måned, i henhold til den kumulative summen av kapital og månedlig inntekt.

Sammensatt interesse er mye brukt i handel, som i banker. Sammensatt interesse brukes i godtgjørelsen til sparekontoer, og er kjent som "rentesats" .

Sammensatt interesse for økonomiske matematikkfagene beregnes og læres vanligvis ved hjelp av HP 12C kalkulatoren, men du kan også løse dine beregninger og formel i Excel.

Enkel interesse

Renter er enkle når renten er definert basert på det opprinnelige lånebeløpet, uten forekomst av renter på renter.

Lær mer om betydningen av interesse.