zenith

Hva er Zenith:

Zenith er et referansepunkt for observasjon av himmelen, et begrep som brukes i naturvitenskap, hovedsakelig i astronomi.

Zenith er definert som punktet nøyaktig over et bestemt sted, det vil si fra et punkt på en horisontal overflate er det en imaginær linje vinkelrett på flyet, punktet over sfæren er zenitten.

Det er en annen mening for ordet zenith, som kommer fra et uttrykk på arabisk som betyr "retning av hodet" eller "vei over hodet."

Begrepet Zenith kan også brukes til å definere det høyeste punktet i himmelen hvor en himmellegemer passerer i sin synlige bane.

I astronomi definerer Zenith en av aksene i det horisontale koordinatsystemet, hvor høyden på en gjenstand måles i grader fra horisonten, alltid tilsvarer 90 °.

Solar Zenith

Det er også solens zenit, som er når solen ligger rett over trærne, skjer dette vanligvis ved solenergi.

Zenitten av solen på jorden oppstår bare to ganger i året, og bare i breddegrader mellom Krepsens Krep og Stenbukken.

Zenith og Nadir

Nadir betraktes som det motsatte av Zenith, det vil si det himmelske referansepunktet som motsetter Zenith.

Da Zenith er tatt som den høyeste regionen over hodet til observatøren av den himmelske himmelen, består nadir av det laveste punktet, som ligger under føttene til samme observatør.

Denne termen stammer også fra den arabiske nadener eller nathir, som bokstavelig talt betyr "motsatt".

Se også om betydningen av Azimuth.