registrering

Hva er annotasjon:

Verifisering er handlingen eller effekten av opptak, opptak, opptak . Det er å skrive i marginen til en tittel eller en plate .

Påtegningen er en delegasjon av offentlig makt, utført av notarer, med beføjelser til å registrere rettslige avgjørelser i registreringene som er arkivert i notarius publicus, handlinger som vil gripe inn i registerets innhold.

Verifisering er en handling som endrer innholdet i posten, og er gjort ved rettslig avgjørelse, og denne prosedyren gir publisitet, effektivitet og sikkerhet til juridiske handlinger.

I transportforsikring er påtegningen varenes erklæring i risikotilstand, med alle forklaringer angående forsendelsen, reise og spesifikasjon av varemerket, mengden, typen og verdien av de varer som er i fare.

Registrering og registrering

Vanligvis folk forveksler registrering med registrering, men registrering er en handling oppstått i notarer, fødsler, ekteskap, dødsfall, emancipations, interdictions, fravær, antatt død, nasjonalitet alternativ, som ikke er tilfelle av en påtegning.

Bryllupsdager

Et eksempel er ekteskapsbeviset registrert på notarius office, når en rettsseparasjon forekommer (skilsmisse registrering), vil beslutningen bli skrevet, det vil si registrert i den tredje og siste kolonne i journalen.

Foreløpig vitnesbyrd

Forregistreringen, som er fastsatt i artikkel 615-A i saksbehandlingsloven (CPC), kan kun gjøres under utførelsesfasen av rettsprosessen, aldri under vurderingsfasen av prosessen.