okidoki

Hva er Okidoki:

Okidoki er et engelsk uttrykk som brukes til å uttrykke godkjenning eller avtale, tilsvarende det portugisiske uttrykket "ok" eller lignende. Den kan også brukes som en variasjon av OK ( ok ).

Okidoki er et uttrykk som ofte brukes som et svar på status eller kvalitet på en jobb, noe som indikerer at den har blitt sertifisert og at den er i samsvar.

Som ok, er okidoki et allsidig begrep som brukes i uformelle måter å gi bekreftende svar som "sikkert", "uten problemer", "er bra", blant andre.

Uttrykket OK ville ha oppstått i USA, som et kommunikasjons språk mellom soldater i krigstid.

Denne termen ble brukt av militært personell til å utpeke suksess for en operasjon når ingen soldat ble drept i kamp. Betydningen av OK ville være 0 drept (" drept null ", på portugisisk).

En annen variant av dette uttrykket, som hovedsakelig brukes som en slang blant engelsktalende, er okie dokie eller okey dokey, noe som betyr noe som "valeu" eller "har talt".

Lær mer om meningen med OK og Okie Dokie.