Unesco

Hva er Unesco:

Unesco er akroniet for FNs utdannings-, vitenskapelige og kulturelle organisasjon. Den ble grunnlagt like etter slutten av andre verdenskrig med sikte på å bidra til fred og sikkerhet i verden gjennom utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Hovedkontoret til Unesco er i Paris, Frankrike, og opererer i 112 land.

Unesco bidrar til opplæring av lærere og bidrar til bygging av skoler og donasjon av utstyr som er nødvendig for å fungere, samt å fremme kulturelle aktiviteter for samfunnet å verdsette sin kulturarv gjennom bevaring av kulturelle entiteter og tradisjoner, samt fremme av bøker og lesing.

I tillegg fremmer Unesco fri sirkulasjon av ideer med audiovisuelle midler, fremmer pressefrihet og uavhengighet, pluralisme og mangfold av media gjennom det internasjonale kommunikasjonsprogrammet.

Et av hovedformålene med organisasjonen er å redusere analfabetismen i verden, og bidra til dette ved å finansiere lærerutdanning og skape skoler i flyktningregioner.

På området for vitenskap og teknologi fremmer Unesco forskning for å styre utnyttelsen av naturressurser, samt å skape programmer for beskyttelse av kultur og naturarv samt utvikling av media.