Søk

Hva er søk:

Søk er et engelsk begrep som betyr "søk" eller "søk". På internett beskriver begrepet å søke etter noe spesifikt innhold, enten innenfor selve nettstedet eller på alle servere som er tilgjengelige for forskning. Instrumentet for søk av innhold over hele Internett kalles "søkemotor". Google Søk er blant annet den mest fremtredende søketjenesten.

Begrepet søk kan også brukes når en person går til legen og trenger å gjøre tester. I dette tilfellet er testene et søk, det vil si en forsiktig etterforskning av det onde som pasienten føler.

Søk er også brukt i politisaker, når det oppstår hendelser som krever tilstedeværelse av politimyndigheter. Det sies at en undersøkelse, et magasin, et søk eller et søk vil bli gjort for ethvert objekt i scenen.