frivillige organisasjoner

Hva er ONGS:

NGOer er akroniet for ikke-statlige organisasjoner, som er institusjoner opprettet uten hjelp eller koblinger med regjeringen, vanligvis sosiale og ideelle.

Frivillige organisasjoner er preget av solidaritetshandlinger i offentlig politikk og ved lovlig utøvelse av politisk press til fordel for befolkninger som er utelukket fra betingelsene for statsborgerskap, eller også av dyrs rettigheter. NGOer er en del av den såkalte tredje sektoren av økonomien.

Fremveksten av disse organisasjonene skyldtes ineffektiviteten til regjeringer og offentlig makt generelt for å møte alle samfunnets behov. Disse organisasjonene utgjør viktige alternativer for systematisering av samfunnet som helhet, da de fremmer sosiale, kulturelle, velferdsmessige, etc. handlinger.

NGOer er en del av sosiale bevegelser og har som prinsipp menneskelig utvikling og bredere deltakelse i statsborgerskap. De har et stort mangfold, hovedsakelig tematisk, varierende fra de miljømessige og feministiske gruppene, til organisasjonene som er fokusert på beskyttelse av barn og ungdom.

Se også: Måter å utøve medborgerskap.

Det er flere tematiske områder av frivillige organisasjoner, for eksempel utdanning, profesjonalisering, sykdommer som AIDS og STDs, barn og ungdom, miljø, økologi, populær deltakelse, menneskerettigheter, urfolk, svarte, dyr, etc.