caput

Hva er Caput:

Caput er et latinsk begrep som i anatomi betyr hode, rumpa, topp .

I juridiske termer utpeker begrepet den opprinnelige delen, tittelen eller overskriften til lov eller forskrift. Når artikkelen inneholder avsnitt (punkter), elementer eller avsnitt, er det en måte å referere til bare hovedideen til artikkelen som isolerer de andre elementene som utgjør det.

I eksemplet nedenfor, tatt fra den brasilianske straffeloven, er kapittelet til artikkel 138 bare den første setningen: "Calumniate noen, feilaktig tilskrevet ham som et faktum definert som en forbrytelse":

Art. 138 - Bekjempe noen, falsk forankre ham et faktum som er definert som en forbrytelse:

Straffe - frihetsberøvelse, fra 6 (seks) måneder til 2 (to) år, og fint.

Punkt 1 - I samme setning oppstår enhver som, ved å forkaste forfalskning, forplanter den eller forkynner den.

Punkt 2 - Forfalskning mot de døde er straffbart.

Unntak av sannhet

Punkt 3 - Sannheten om sannheten er innrømmet, bortsett fra:

Jeg - hvis det var den påståtte forbrytelsen av privat handling, var den fornærmede ikke dømt av en uutslettelig setning;

II - hvis faktum er tilskrevet noen av personene angitt i nummer I i art. 141;

III - Om den pålagte kriminalitet, selv om det var offentlig handling, ble den fornærmet frikjent av en uakseptabel setning.