URL

Hva er URL:

Nettadressen er adressen til en ressurs tilgjengelig i et nettverk, det være seg internett eller intranettverk, og betyr i engelsk enhetlig ressurs Locator, og på portugisisk er kjent som Standard Resource Locator .

Med andre ord, er URL en virtuell adresse med en sti som indikerer hvor brukeren er, og kan enten være en fil, en maskin, en side, et nettsted, en mappe, etc. Url kan også være lenken eller adressen til et nettsted.

En URL er sammensatt av en protokoll, som kan være enten HTTP, som er en kommunikasjonsprotokoll, FTP som er en rask måte å overføre filer på internett etc.

URL-formatet er definert av RFC 1738.

URL Shortener

Et URL-kort (eller URL- kort ) er et verktøy som komprimerer mange lange koblinger. Deling av for store koblinger kan være et problem, og derfor er formidling av elektronisk innhold lettere når koblingene er kortere. Det finnes flere verktøy som fungerer som URL-forkortere, for eksempel TinyURL, Bitly, Goo.gl, etc.