Å lytte

Hva er Hør:

Lytting betyr å lytte nøye, tolke og assimilere lyder og lyder som hentes av hørselen.

Når noen lytter noe, betyr det at de er oppmerksomme og oppmerksomme på hva de hører . Lytting er også å forstå og behandle informasjonen som mottas.

Eksempel: "Du kan fortelle at jeg hører på deg . "

Noen mennesker forvirrer riktig stavemåte av dette ordet, forvirrende for å lytte til skygge . Begge uttrykkene eksisterer på portugisisk, men det å høre på det du hører, er å handle. Å skære er det samme som å lage skulpturer, det vil si skulptur.

Noen av de viktigste synonymer for å lytte er: å lytte, å oppfatte, å lytte, å adlyde og å lytte.

Etymologisk kom ordet lytte opprinnelig på portugisisk språk gjennom latinske ausculto, som kan oversettes med "lytte med oppmerksomhet".

Forskjell mellom lytting og lytting

Lytting er handlingen av å motta lyder og lyder gjennom hørsel, det vil si alt som øret plukker opp. Å lytte, derimot, er handlingen med å være oppmerksom på hva du hører.

Finn ut mer om forskjellen mellom lytting og lytting.