Betydningen av naturen

Hva er naturen?

I sin bredeste forstand er naturen lik den naturlige verden eller fenomenet i den fysiske verden som ikke er avhengig av menneskelig inngrep for å bli født eller utvikle.

Fra Latin Natura, som har betydningen av essensiell kvalitet og det som oppstår fra en handling, refererer ordet natur også til noe som er inneboende i essensen av et vesen eller en tilstand.

Naturens betydning og relevansen av bevaringen

Naturen har en vesentlig betydning i livet til levende vesener, spesielt for mennesker, som daglig avhenger av utallige ressurser, som drikkevann, dyr, mat, oksygen, klima og fruktbar jord for planting.

Det er til stede i hverdagen for mange vesener, som trenger deres utvikling og balanse for å holde seg i live. Derfor er det utviklet bevegelser og prosjekter rundt om i verden, advarsel om handlinger som forårsaker mangel på grunnleggende ressurser, alvorlige klimaendringer og utryddelse av dyr.

For tiden er det frivillige organisasjoner og institutter som IBAMA - Brasilianske miljøinstituttet og fornybare naturressurser - som oppmuntrer til dyrking av planter og trær, balansert ressursforbruk og ikke-avskoging, som styrer fremtidige risikoer for alle arter.

Natur og begrepet liv

I begrepet ordet natur er det definisjonen av fenomenet liv, som for mange biologer er alt som vokser og utvikler seg uten menneskelig innblanding, og forårsaker opposisjon mellom det naturlige og det kunstige.

De essensielle elementene i naturen er de som har kapasitet til organisering, metabolisme, vekst, tilpasning, respons på stimuli og reproduksjon.

Forstå mer om betydningen av Metabolisme og Protist Regjering.

Hva utgjør naturen

Blant de mest kjente komponentene er dyr, en gruppe som inkluderer mennesker, sopp, bakterier, protister og planterike.

Ulike mange tror, ​​landskapet er ikke en del av naturen. For forskere er det et resultat av fødsel og utvikling av elementene i naturen, som planter, dyr og marine liv.

Turtle - tilhører gruppen av dyr

Cordyceps - sopparter

Den menneskelige naturen

Begrepet Human Nature brukes til å uttrykke menneskets sanne essens og hans dimensjon.

Dette konseptet ble utviklet av filosofer og sosiologer som Freud og Platon fra antikkens Hellas gjennom divergerende teorier med samme mål: å forstå essensen og behovene som er felles for alle mennesker, for eksempel å leve i kollektivitet, tenke eller til og med elske.

Selv om det ikke er konsensus om konseptet, betyr menneskelig natur i sin generelle forstand innsamling av forskjellige egenskaper som er iboende for mennesker, som tenkning, handling og følelse, uavhengig av ytre påvirkninger som kultur eller utdanning.

Stilleben

Det er en malerisk sjanger, med begynnelsen på sekstende århundre, skapt av studenter fra de store berømte malere i nord og sør i Europa, som brukte elementer av natur som frukt, blomster, planter og dyr som inspirasjon for deres verk.

Kunsten om stilleben ble vurdert bare en skisse og ble ikke tilbedt av folket, men gjennom hele den protestantiske reformasjonen fikk det stor styrke.

Gjennom årene har malerier av stilleben-sjangeren vunnet flotte beundrere og malere som har forhøyet sitt nivå av raffinement, fortryllende kunstelskere og flotte kunstnere til nåtiden.

Lær mer om perioden for den protestantiske reformasjonen.

Stilleben representert av Agostinho José da Mota

Forstå betydningen av Fine Arts.

Juridisk natur

Den juridiske naturen søker definisjon og sammensetning av en offentlig, privat eller juridisk enhet å klassifisere den og passer den til en større kategori.

Grunnlaget for den juridiske naturen er å definere eller klassifisere noe og finne sin tilhørighet for å binde seg til en tilstand som det gir mening. En forbrytelsesscene, for eksempel, er ifølge sin natur straffeloven. Det vil si at etter å ha forstått sin essens og forstå sin juridiske karakter som kriminell, kan man klassifisere den til en større kategori som den tilhører.