MMC og MDC

Hva er MMC og MDC:

MMC (common minimum common) og MDC (common max divisor) er matematiske regler knyttet til henholdsvis felles og divisor av to eller flere tall.

De er verktøy som brukes til å lette problemløsning og ligninger.

MMC er den minste verdien som kan være flere av to eller flere tall. MDC er det største nummeret som kan dele flere tall samtidig.

Hva er et divisjonsnummer og et flere tall?

For bedre å forstå konseptene MMC og MDC må du vite hva et divisor nummer er og hva et flere tall er.

Et tall kalles divisor når kontoen for divisjonen med en annen resulterer i et heltall.

Eksempel: tallet 36 kan deles med: 1, 2, 3, 6, 12, 18 og 36.

Allerede tallene er allerede tallene som er resultatet av en multiplikasjon mellom et valgt nummer og en annen verdi.

Se eksemplet på antall 3-multipler.

flere
33 (3 x 1), 6 (3 x 2), 9 (3 x 3), 12 (3 x 4), 15 (3 x 5), 18 (3 x 6), 21 .

MMC

Beregningen av minimums felles multiple (MMC) er å lette oppløsningen av matematiske problemer som involverer to eller flere tall. MMC vil være det minste felles nummeret som finnes mellom to eller flere tall.

Se i dette eksemplet de vanlige multiplene mellom 2 og 4.

Flere av 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...
Flere av 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ...
Flere vanlige tall mellom 2 og 40, 4, 12 ...

Slik beregner du MMC

For å bestemme det minste vanlige flertallet mellom to eller flere tall, må to trinn følges:

  1. Finn ut hva tallene med tall er.
  2. Sjekk hvilken er det minste nummeret som er flere av alt.

For bedre forståelse, se dette eksemplet på MMC-beregning mellom 4 og 6.

flere
44, 8, 12, 16, 20 ...
66, 12, 18, 24, 30 ...
MMC (4.6)12

I dette eksemplet er det minste nummeret som er flere av 4 og 6, 12.

MDC

Maksimal felles divisor (MDC) er det største nummeret som deler flere andre tall samtidig.

Slik beregner du MDC

For å beregne maksimal felles divisor må vi dekomponere tallene ved factoring.

  1. Dekode alle tall.
  2. Finn de vanlige tallene i alle nedbrytninger.
  3. MDC vil være verdien av å multiplisere vanlige tall.

Se eksemplet på beregning av MDC mellom tallene 20 og 50.

nedbrytning
202 x 3 x 5
502 x 5 x 5
MDC (20, 50)10 (2 x 5)

Resultatet av MDC mellom 20 og 50 er 10. For å vite resultatet av MDC, må du bare multiplisere felles divisors (2 og 5).

Forskjeller mellom MMC og MDC

Måtene å beregne MMC og MDC har noen likheter. Derfor er det viktig å være forsiktig så du ikke forveksler konseptene.

Den enkleste måten å forstå forskjellene mellom dem er ved å kjenne til de praktiske applikasjonene til hver.

MMC

Det første trinnet er å verifisere om problemet krever at et minimum eller flere nummer blir funnet som forenkler oppløsningen. I disse tilfellene må MMC brukes.

Det kan for eksempel brukes til å løse ligninger som har fraksjoner med forskjellige betegnelser, siden det minste vanlige flertallet letter løsningen av denne typen problem.

MMC kan også brukes til å sammenligne forskjellige fraksjoner for å avgjøre om de er likeverdige.

MDC

MDC skal brukes når problemet innebærer noen spørsmål om delingsberegninger.

MDC kan for eksempel brukes til å løse problemer der du må bestemme den største eller minste størrelsen på noe.

Se også betydningen av aritmetisk og aritmetisk progresjon.