diskusjon

Hva er diskusjon:

Diskusjon er en handling å diskutere, debattere og provosere en kontrovers . Normalt dannes en diskusjon når to motsatte sider prøver å forsvare en mening som er i strid med en annen.

Diskusjonene kan være relatert til opprørelsens følelser, preget av den sterke, fornærmende og aggressive tonen i samtalen. I dette tilfellet kan diskusjonen tolkes som synonymt med en kamp.

De kan imidlertid også forstås som debatten mellom to eller flere parter fra logiske argumenter, med det formål å forklare et bestemt emne, for eksempel. På denne måten har en diskusjon rettet mot å tydeliggjøre hvilken type innhold som er usikkert og kontroversielt.

Som en følge av en diskusjon, når de er laget på grunnlag av gjensidig respekt, kan de involverte oppleve utveksling av ideer, informasjon og utdype deres kunnskap på de diskuterte områdene.

Mange mennesker forvirrer riktig stavemåte av dette ordet, spesielt mellom diskusjon og diskusjon . Som vi har sett, er riktig måte å skrive på diskusjon (med "ss"). Diskusjonsskjemaet er feil og finnes ikke på portugisisk.

Se også: betydning av debatt.

Synonym for diskusjon

Noen av de viktigste synonymer for diskusjon er:

  • konflikt;
  • etterspørsel;
  • tvist;
  • uenighet;
  • kjempe;
  • rettssaker;
  • Pile-munn;
  • uenighet;
  • uenighet;
  • Debatt.