g

Hva er eg:

F.eks. Er forkortelsen for eksempelgrata, latin for "for eksempel" på portugisisk.

Denne latinske forkortelsen er vanlig hovedsakelig i juridiske tekster, både i formen og også vg ( verbi gratia ), som har en betydning som tilsvarer eksempler på gratia .

Dermed bør man bruke for eksempel å indikere at følgende tekst består av eksempler som refererer til hva som er før forkortelsen.

Eksempel: "Ikke glem å kjøpe frukt (f.eks epler, bananer, druer og pærer)."

Normalt bør f.eks. Brukes i parentes, etterfulgt av eksempler som er relatert til forrige setning, som i eksemplet ovenfor.

På portugisisk språk er det vanlig å erstatte for eksempel for eksempel "for eksempel", men det er tilrådelig å bruke den latinske forkortelsen, hovedsakelig fordi det er lett å forstå på andre språk, for eksempel.

Eg og dvs

Dvs. forkortelsen til det latinske uttrykket id est og betyr "det er", på portugisisk. Akkurat som f.eks . Er også vanlig i juridiske eller vitenskapelige tekster, for eksempel.

I motsetning til eg, som brukes til å gi eksempler på hva som er sagt, tjener det å signalere forklaring, spesifikasjon eller beskrivelse av en erklæring som er gjort tidligere i teksten.

Eksempel: "Hvalen er et pattedyr, det vil si et dyr som genereres i kvinnens livmor og føder på morsmelk."

Fordi de er en forkortelse for latinske uttrykk, må begge være skrevet i kursiv.

Lær mer om meningen med ie .