perspicacious

Hva er Insight:

Insightful er et adjektiv som karakteriserer personen som lett kan forstå noe som andre ikke kan, det vil si at han er smart, intelligent og skarp.

En innsiktsfull person er en som handler med innsikt, det betyr at han har et høyt nivå av oppfatning for å få ting raskt.

Eksempel: "Takket være din innsiktsfulle resonnement har vi kunnet løse gåten . "

Kvaliteten på innsikt er typisk for folk som anses å være intelligente eller smarte, da det krever en avansert følelse av analyse og tolkning av situasjoner, slik at en rask forståelse av emnet blir fullført.

Ikke alle mennesker kan imidlertid bli klassifisert som innsiktige. Men å være innsiktsfull er ikke direkte relatert til utdanningsnivået eller kunnskapen som personen har.

Blant noen av de viktigste synonymer av innsiktige, skiller seg ut: smart, smart, sagacious, intelligent, dyp, skarp, gjennomtrengende og klar.

Se også: snedig.

Det svimlende ordet kan fortsatt brukes til å henvise til noen som kan se langt unna, det vil si hvem som ser veldig bra ut.

På engelsk kan det innsiktige begrepet bokstavelig oversettes til perceptive eller klare, mens innsikt som for eksempel skarphet eller perspektiv, for eksempel.

Se også: