CRM

Hva er CRM:

CRM er et akronym som brukes til uttrykk for relasjonsstyring, som står for kundeforholdsadministrasjon . Det er et sett strategier og handlinger som brukes med fokus på kunden, slik at selskapene kan tilby sine forbrukere produkter og tjenester som dekker deres behov.

Kundeforvaltningsverktøyet, gjennom innsamling av data gjennom programvare, samler inn informasjon som kan bidra til å forbedre praksisene som selskapene har i deres forhold til kunder.

Hva er CRM for?

CRM er et markedsføringsverktøy som består av ulike typer handlinger som brukes til å analysere effektiviteten av selskapets kommunikasjon med sine kunder. Målet med CRM er å forbedre forholdet mellom kunden og selskapet.

Teknikkene og dataene som samles inn gjennom relasjonsstyringssystemet, bør brukes slik at selskapet kan møte kundens behov på den mest tilfredsstillende måte. Verktøyet tjener til å hjelpe et selskap å forstå hva disse behovene er, samt å være et verktøy for å forbedre salget av produktene eller tjenestene som tilbys.

Kundeforholdsstyring fungerer ved bruk av markedsføringsteknologier, spesielt ved å samle inn og lagre data fra gamle kunder og potensielle nye kunder.

Registret kan brukes til å tilby tjenester, opprettholde en liste over kjøp og tjenester som brukes av forbrukeren, og følge historien om forhold og kommunikasjon mellom klient og selskap.

CRM-mål

Gjennom kundeforholdsstyring kan selskapene bestemme strategier og definere tiltak for å møte kundenes krav.

Dette betyr at praksis som er vedtatt av selskapene, basert på informasjonen innhentet med CRM, vil bli brukt med et eksklusivt fokus på forbrukerens behov.

Dermed kan noen av målene som kan oppnås gjennom dette verktøyet være:

  • overvåking av forholdet mellom selskapet og dets kunder,
  • organisering og forbedring av interne og eksterne prosesser i selskapet,
  • kunder som er lojale mot merkevaren (lojalitet),
  • planlegging av fremtidige kundefokuserte tiltak,
  • samling av data som bidrar til å redusere bedriftens kostnader,
  • økning i fortjeneste ved å tilby mer hensiktsmessige tjenester og redusere kostnader.

Hvordan fungerer CRM?

CRM er et ledelsesverktøy dannet av et sett med data og strategier utviklet og anvendt med fokus på kundeforhold.

Operasjonen av CRM-systemet skjer fra en programvare som har flere funksjoner for datakontroll som tjener til å overvåke og administrere forholdet til et selskap med sine forbrukere og mulige nye kunder.

Opptegnelse av relasjonshistorikk mellom firma og kunde

Dette er et av de mest nyttige CRM-verktøyene. Det er lagring av data knyttet til forholdet mellom et selskap og dets klient, for eksempel:

  • historien om kjøp gjort,
  • tjenester som allerede er gitt,
  • kontakter mellom selskapet og klienten,
  • poster av ettersalgsservice.

Lagring av denne typen informasjon gjør at selskapet kan evaluere sine strategier og ta tiltak for å forbedre og tilpasse tjenesten til kunden, med fokus på behovet og individualiteten til hver forbruker eller konsumentgruppe.

Planlegger for fremtidige handlinger

På samme måte kan de innsamlede dataene brukes slik at selskapet er tydeligere hvilke produkter eller tjenester som tilbys til kundene, gjennom kontakter via telefonservice ( call center) eller personlig.

Med dataene samlet og organisert, kan selskapene planlegge fremtidige markedsføringshandlinger, nye salgskampanjer og tilbud av personlige tjenester, med fokus på individualisering av hver type kunde.

Lær om andre planleggingsverktøy, se betydningen av Benchmarking og SWOT.