innsetting

Hva er Insertion:

Innsetting er en handling å sette inn eller omslutte noe i den andre, for eksempel å sette inn bilder i et album, eller klausuler i en kontrakt.

Det er også kommunikasjonsjargong og definerer handlingen om å publisere noe i pressen. For eksempel sender en pressemann materiale som skal publiseres for en avis, hvis det etterlater nyhetene effektivt senere, sies det at en innføring er blitt gjort.

Blant synonymer for innføring har vi ordene inkludering, integrasjon, introduksjon, tillegg, anneksjon, tillegg og inkorporering. I forstand av publisering i pressen, er det publisering eller avsløring.

Det motsatte av innsetting, eller dets antonym, er sletting eller sletting. Også maladaptasjon og deinsertion.

Sosial innføring er et konsept knyttet til offentlige politikker for å redusere sosial ulikhet, sosial og økonomisk innføring av mennesker som er på marginene i samfunnet, enten gjennom utdanningsprosjekter, yrkesopplæring, boliger, blant annet.

Innføringen på arbeidsmarkedet skyldes den første formelle ansettelsen til en ung person. Normalt sett stilles vilkår for dette gjennom offentlige arbeidsformidlingsbyråer, eller gjennom opplæring, eller på initiativ av private selskaper og universiteter.

Innsetting Engelsk oversettelse er innsetting. Ved sosial innføring er det oversatt som sosial inkludering.

Muskelinnsetting

Muskelinnføring er et konsept av anatomi, og det er en type muskelfiksering. Innføringen skjer når enden av muskelen som er festet til beinet beveger seg med sammentrekningen.