forlegenhet

Hva er Vanskelighetsgrad:

Vanskelighetsgrad er en vanskelighet, et hinder som er mellom handling og mål . Det er et maskulin substantiv som betegner det som hindrer, det være seg en ting eller en person.

Det kan være en fysisk hindring, som en stein midt på veien eller en lukket vei, eller en subjektiv hindring, relatert til mennesker eller ting som står mellom mål og ikke bare fysiske ting:

"John var en hindring i Marias liv, selv etter at de hadde sluttet forholdet."

"Eduardo så sin vanskelighet med å lære engelsk som en hindring for sin karriere."

"En av flaskehalsene for å donere blod er personen som veier mindre enn 50 pounds."

Blant synonymer for hindring, kan vi bruke begrepene hinder, barriere, forlegenhet, hindring, innvendinger, problem, vanskeligheter, tilbakeslag, hindring, hindring og hindring.

engelsk kan ordet hindring bli oversatt av hindring eller forlegenhet, men mer vanlig er begrepet hindring eller barriere vanligvis brukt .

spansk kan hindring forstås som hindring, forlegenhet eller hindring.

Vanskelighetsgrad eller nedskrivning

Korrekt skriving av ordet er en hindring, og drivkraften eksisterer ikke.

Ordet hindring kommer fra empecer, noe som betyr å hindre eller hindre. Dette verbet kommer i sin tur fra det latinske impediret, dannet av suffikset som representerer negativet og pes, som er eksamente føtter, og betyr bokstavelig talt å knytte føttene.

Men i den moderne skrivingen av det portugisiske språket har vi den utviklede formen "empecer", og av denne grunn er substantivet som kommer fra det, hindring, alltid skrevet med e.