Kontor gutt

Hva er Office-gutt:

Kontor gutt er et engelsk begrep som bokstavelig talt betyr "kontor gutt", og består av den faglige som er ansvarlig for å utføre ulike rutinemessige oppgaver i bedrifter, for eksempel transport og distribusjon av korrespondanse, dokumenter, objekter og andre meldinger .

I tillegg kan kontorgutten fortsatt fungere som sekretærassistent, og utfører funksjoner som: overføre muntlige eller tekstmeldinger til andre ansatte i selskapet, foreta bankinnskudd, lage fotokopier og andre aktiviteter som krever konstant bevegelse rundt i byen, for eksempel.

Av denne grunn, hovedsakelig i Brasil, er kontorpoengposisjonene knyttet til bruk av motorsykkel, fordi denne typen kjøretøy på grunn av trafikken i store byer blir mer egnet for den enkle bevegelsen av profesjonelle.

Lær mer om betydningen av Office.

Kontorgutten kan fortsatt bli kalt en messenger eller messenger, avhengig av region i landet eller i Portugal, for eksempel. I mange tilfeller er kontorsjenger tjenesteleverandører og kan jobbe i både private og offentlige institusjoner.