uenig

Hva er uenig:

Uenig er antonym av å godta, det vil si, ikke godta eller være imot noe eller noen. Uenighet er relatert til handlingen om ikke å godta.

Verbet uenig er brukt til å uttrykke følelsen av disharmoni mellom to ideer, for eksempel, eller når to eller flere ting ikke stemmer overens.

Eksempel: "Gardinet er uenig med stilen på rommet".

Når det sies at en person er uenig med noe, betyr det at han ikke tror, ​​aksepterer eller er enig med en bestemt ting.

Eksempel: "Jeg er uenig med argumentet ditt" .

Etymologisk er ordet "uenig" stammer fra den latinske discordare, dannet ved krysset av dis- elementene, som betyr "to" og kjerne, som betyr "hjerte". Således, i den opprinnelige symbolikken til denne latinske termen, for konklusjon eller aksept av noe, ville det ta tilstedeværelse av to hjerter sammen.

Uenig eller uenig

Begge ordene finnes på portugisisk og er korrekte, men har forskjellige betydninger og bør brukes i bestemte sammenhenger. Når to ord har lignende uttale og stavemåte, men den forskjellige betydningen er klassifisert på portugisisk språk som parónimas .

Som sagt er uenig et verb som henviser til handlingen om ikke å godta. På den annen side refererer uenighet til bruken av å skjære ryggraden til en tyr .

Synonymer av discordar

 • Å avvike
 • discrepar
 • dissens
 • motsette
 • avvike
 • distune
 • Å krasje
 • frigjøre
 • disharmonize
 • Dissonar
 • Å kollapse