vollgrav

Hva er en vollgrav:

En grop er den samme som en grop, en dyp utgraving med det formål å avgrense en separasjon mellom to mellomrom eller for lagring og avhending av noe, som for eksempel vann (vanngrav), luft (pustehull), blant annet fast eller væsker, for eksempel.

Tradisjonelt ble moats brukt som en del av militærarkitektur, bygget fra et stort utgravning rundt slott, festninger eller hele byer, for å gjøre det vanskelig for uønskede og sannsynlige inntrengere å få tilgang. Dermed ble graven sett på som et forsvar for befestering.

Slottene på slottene kunne være fylt med vann eller med trepinner, men de kunne også være tomme, fange i deres interiør alle de som prøvde å gå inn i festningen uten tillatelse.

Noen mennesker forvirrer riktig stavemåte av ordet gap med " foci ", sistnevnte er ikke-eksisterende i vokabularet på det portugisiske språket.

Blant noen av de viktigste synonymer av voller er: cava, levada, rego og grøft.

I figurativ forstand kan ordet gap også representere den store metaforiske avstanden mellom to ting eller til og med den åpenbare ulikheten mellom to forskjellige deler.

Eksempel: "Etter skilsmissen var det et utbrudd mellom de to" eller "Det sosiale gapet vi opplevde i landet ble gravd opp gjennom årene med dårlig forvaltning . "

Se også betydningen av septiktanken.