mangesidig

Hva er mangesidig:

Flersidig er karakteristisk for noe eller noen som har mange fasetter, dvs. forskjellige ansikter, vinkler og sider .

Når man sier at noe er mangesidig, er hensikten å uttrykke tilstanden til mangfold som denne spesielle ting har. For eksempel vil en flersidig tekst være en som har journalistiske, poetiske, litterære, etc. egenskaper, ikke forbudt å bare en stil.

Men bokstavelig talt å si at noe er mangesidig kan også bety at det har forskjellige vinkler, ansikter og sider.

I figurativ forstand av dette adjektivet kan flerfasettert brukes til å kvalifisere noen (eller noe) som har forskjellige egenskaper, personligheter og egenskaper.

For eksempel er en mangesidig person som har varierte og spesielle aspekter, og kan være innrammet og handle i forskjellige grupper.

Eksempel: "Han er en mangesidig artist: han vet hvordan man skal handle, synge og danse" .

Noen av de viktigste synonymer av mangefasetterte er: flersidig, flerdimensjonal, flerfasettert og mangesidig.

Se også: betydningen av pluralitet.