spontanitet

Hva er spontanitet:

Spontanitet er tilstanden til noe eller noen som er spontan, det vil si at det virker på en naturlig, sann og enkel måte.

Noen mennesker har tvil om riktig stavemåte av dette ordet: spontanitet eller spontanitet. Den riktige formen er spontanitet, så "spontanitet" er feil og finnes ikke på portugisisk.

Når du sier at en person handler spontant, betyr at deres oppførsel er original, enkel og sann.

Eksempel: "Gutten fikk jobben på grunn av sin spontanitet . "

Blant noen av de viktigste synonymer av spontanitet er: samtykke, naturlighet, flyt og frivillighet.

Se også: betydningen av naturlighet.

I den kunstneriske sfæren er spontanitet et konsept som forsvarer bruken av friheten til å uttrykke kunst på en bekymringsløs måte, uten at man må følge regler, for eksempel symmetri eller perspektiv.

Spontanitet av reaksjoner

I kjemi er det kjent at spontane reaksjoner initieres uten behov for ekstern påvirkning.

På den annen side, stoffer (kjemiske eller fysiske) som krever en ekstern påvirkning for å forårsake en transformasjon, kalles ikke-spontan.