ærbødig

Hva er ærverdig:

Ærlig er den som gjør ærbødighet, hvem er en enorm respekt for noen eller noe.

Det er også ærbødighet, som viser ærbødighet. Ærlighet er en respektfull måte å hilse på noen, tippe forandringen fremover, og den riktige måten å takle ekklesiastikk.

Den ærbødige opptrer i ærbødighet for noe som anses hellig. En ærbødig kristen er en som er viet, respekterer og bøyer til Gud.

Eller som i uttrykket: "De våget ikke å respektere ordrene, for de var ærbødige mot kongen."

Ærlighetens etymologi viser at de kommer fra den latinske vereri, som betyr "å være redd, å respektere".

Ordet ærverdig er et adjektiv av to slektninger, det tjener både det maskuline og det feminine.

På engelsk er ærbødig ærbødig eller respektfull .

Det motsatte av ordet, eller antoniem av ærbødig, er ubemerket. Bortsett fra å være en respektløs person som er respektløs, er det også en måte å fortelle folk som bryter reglene, vanligvis med god sans for humor. Men han finner ingen gjensidighet av denne betydningen i hans ærverdige antonym.

Se også: Irreverent

Synonymer av Reverente

  • respekt

  • Reverencioso

  • Utsettelse

  • oppmerksomme

  • snill

  • høflig

  • høytidelige

  • fryktet