Konstitusjonell endring

Hva er en konstitusjonell endring:

Konstitusjonell endring er en endring i en bestemt tekst som er tilstede i en stats konstitusjon, og endrer lovens grunnlag i en viss sak.

For en konstitusjonell endring, må et konstitusjonelt endringsforslag (PEC) utvikles og godkjennes av minst en tredjedel av det totale antall parlamentsmedlemmer, i tillegg til at det må godkjennes av varamedlemmer, den føderale senat og Republikkens presidentskap (i tilfelle av Brasil).

PEC starter først når prosjektet sendes til konstitusjonen, Justis- og statsborgerskapskommisjonen, som etter å ha vurdert PEC, må returnere det til lovgiverens president for å fortsette med godkjenningsprosessen.

Godkjenningen av PEC må skje i to runder, både i varamedlemmer og også i senatet.

Alle krav til den brasilianske føderale forfatning av 1988 som skal endres, er forhåndsdefinert i selve artikkel 60 i forfatningen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at konstitusjonelle endringer ikke kan endre de såkalte "stony-klausulene" i grunnloven, som består av enheter som ikke kan endres av en eller annen grunn. I Brasil, for eksempel, er retten til direkte, hemmelig, universell og periodisk avstemning klassifisert som en stengelklausul i Forbundsloven.

Lær mer om betydningen av grunnloven og vanlig lov.