5 Kjennetegn ved modernismen

Modernismen var en kunstnerisk bevegelse som dukket opp tidlig i det tjuende århundre, både i Europa og i Brasil.

Bevegelsen påvirket alle former for kunstnerisk uttrykk: maleri, kunst, litteratur og arkitektur.

Oppdag de mest slående funksjonene i modernismen:

1. Bryte med tradisjonelle mønstre

Ønsket om en pause med formelle og tradisjonelle estetiske standarder er en av modernismens sterkeste egenskaper.

Kunstneren som var en del av den modernistiske bevegelsen, gjorde en pause i mønstre av gamle bevegelser, som symbolikk og parnassianisme.

I litteraturen er brudd på tradisjonelle mønstre veldig tydelig ved tilstedeværelsen av en anarkistisk følelse motivert av et ønske om mer frihet. Bruken av et mindre formelt og mer allsidig språk representerer også bruddet med den tradisjonelle tiden.

2. Innflytelse av meninger og tanker

En annen slående trekk ved den modernistiske bevegelsen er tilstedeværelsen av kunstneres tanker og meninger i deres verk. I modernismen ble meninger om politikk og andre sosiale arrangementer en del av de produserte produktene.

Modernismen, spesielt i den andre fasen (1930-1945), ble preget som en måte å uttrykke ideer på og diskutere sosiale problemer. Dermed var de mest vanlige og daglige temaene en stor innflytelse på kunsten som ble produsert under modernismen.

Del Tweet Tweet

Di Cavalcanti - kolonner

3. Kjennetegn ved brasiliansk modernisme

Brasiliansk modernisme (1922-1960) så etter egenskaper som var karakteristisk for bevegelsen i landet, for å skille seg litt fra bevegelsen i resten av verden.

Eksempler på modernisme i Brasil er bruken av sans for humor og kritikken av hverdagslige situasjoner. En annen slående trekk ved den brasilianske modernismen var det konstante søket etter total frihet i formene for kunstnerisk skapelse og uttrykk.

Den radikale kritikken av sosiale og politiske spørsmål var også svært vanlig i Brasil, inkludert utgivelsen av kunstneriske manifester med sterk sosial kritikk, som for eksempel utgivelsen av poesi-manifestet Pau-Brasil, Manifesto Antropófago og boken Casa Grande e Senzala .

4. Bruk av kurver og krøller

I modernistisk arkitektur og maleri er bruk av kurver en svært slående funksjon.

Den katalanske arkitekten Antoni Gaudí er den mest kjente representanten for arkitekturen i denne perioden. Gaudis bygninger har mange kurvformede former. I Brasil var arkitekten Oscar Niemeyer en berømt representant for arkitekturen av buede former.

Del Tweet Tweet

Antoni Gaudí - Casa Milà

5. Frihet til former og opprettelse

Denne egenskapen er svært til stede hovedsakelig i den modernistiske litteraturen.

Skapelsesfrihet, i tillegg til bruk av frie former, knyttet til tematisk frihet. I modernistisk litteratur var det en slags tillatelse for ethvert emne å bli forvandlet til et litterært arbeid.

Forfatterne begynte å bruke tegnsetting på en annen måte enn det som var tilpasset til da, og forlot ofte teksten med et nesten kaotisk aspekt.

Forfatterne av denne perioden brukte et uformelt skriftlig språk som var nærmere taleforståelsen. De skriftlige versene hadde mer frihet, og bruken av språk med liten formalitet førte de poetiske teksten nærmere teksten skrevet i prosa.

Lær mer om betydningen av prosa.

Se eksemplet i diktet Debussy of Manoel Bandeira.

Her og der ...

Her og der ...

En liten nybegynner ...

Her og der ...

Her og der ...

Gynger i luften gjennom et barns hånd

(Kom og gå ...)

Det delikat og nesten å dumme skalaen

- Psio ...

Her og der ...

Her og ...

Den lille romanen falt.

Se også betydningen av modernisme og moderne kunst.