viss

Hva er riktig:

Visst er et adjektiv på portugisisk språk som kvalifiserer det som er sant, hvilket ikke er tvilsomt og ikke er relatert til feil.

Faktisk kan ordet "høyre" brukes i forskjellige situasjoner, forutsatt ulike tolkninger, avhengig av konteksten.

I tillegg til å bety noe som er sant, kan adjektivet "riktig" også brukes til å definere hva som er nøyaktig, garantert eller kombinert.

Eksempler : "Vi er sikker på at du får den beste laget-prisen" eller "Alle svarene på testen din hadde rett . "

Ordet "høyre" brukes ofte i uttrykk eller uttrykk som beviser positiviteten til en gitt situasjon.

Eksempel : "Vær rolig, det går bra" .

Den viktigste antonym til høyre er ordet "feil", som brukes til å kvalifisere noe som feil eller begavet med usikkerhet og usannheter.

Synonymer av certo

  • real
  • høyre
  • riktig
  • klar
  • streng
  • nøyaktig
  • eksakt
  • justerte

Du kan også være interessert i betydningen av ordet aksiologisk.