SLA

Hva er SLA:

SLA står for Service Level Agreement, som betyr " Service Level Agreement - ANS" i den portugisiske oversettelsen.

SLA er en kontrakt mellom to parter: mellom enheten som har til hensikt å yte tjenesten og kunden som ønsker å dra nytte av det .

I disse SLAer eller ANS er det detaljert angitt alle aspekter av typen tjeneste som skal leveres, samt kontraktsbetingelsene, kvaliteten på tjenesten og prisen som skal betales for arbeidet.

Det vil si de viktigste punktene i SLA kan oppsummeres i:

  • Definisjon av resultatene som skal oppnås
  • Tid for utførelse av aktiviteten som skal utvikles
  • Definer de som er ansvarlige for aktivitetene og engasjementet de vil ha;
  • Definer verktøyene som skal brukes
  • Detaljene som vil være kvaliteten på arbeidet som må leveres

Det kan sies at SLA gjelder i alle markedssektorer som omhandler levering av tjenester, men det ble avtalt å forholde seg til denne avtalen med selskaper som arbeider innen IT - IT .

Lær mer om meningen med informasjonsteknologi.

SLAer bør kontrolleres av spesifikke metoder og beregninger som kan garantere at offentligheten er interessert i å skaffe en bestemt tjeneste for å gjenkjenne kvaliteten på resultatene oppnådd av et bestemt selskap eller enhet som utfører dem.