Kapitalvarer

Hva er Capital Goods:

Kapitalvarer eller produksjonsvarer er utstyret, fasilitetene, varene eller tjenestene som kreves for produksjon av andre varer eller tjenester. Hovedstaden er ikke direkte innlemmet i sluttproduktet. Personer, organisasjoner og myndigheter bruker kapitalvarer i produksjon av andre varer eller varer.

Kapitalvarer inkluderer fabrikker, maskiner, verktøy, utstyr og ulike konstruksjoner som brukes til å produsere andre produkter til konsum. Det er kontroverser i bruken av ordet. For eksempel blir biler betraktet som forbruksvarer fordi de vanligvis kjøpes til personlig bruk, men en lastebil kan betraktes som en kapitalfordel, som den brukes av byggevirksomheter i transport av materialer, for bygging av bygninger og bygninger.

Teknologi bruker en kombinasjon av faktorer for produksjon av varer og tjenester. Landbruk og industri kan være kapitalintensiv og arbeidsintensiv, gjøre mer bruk av arbeidskraft eller arbeidskraft. Produksjonsfaktorer er dannet av land eller naturressurser, ved arbeidskraft, etter kapital, ved teknologi og ved entreprenørskap.

Lær mer om:

Kapital i økonomien