effektivitet

Hva er effekt:

Effektivitet er kvaliteten på det som oppfyller de planlagte målene, det vil si en karakteristikk som tilhører de som oppnår de forventede resultatene.

Effektivitet betraktes som en positiv kvalitet i andres oppførsel, spesielt for fagpersoner som er knyttet til leder- eller lederstillinger.

For å være effektiv må den profesjonelle møte en rekke andre viktige kvaliteter, som organisasjon, planlegging, proaktivitet, produktivitet og lederskap.

En aktivitet som utføres effektivt er synonymt med suksess, fordi det tilsiktede målet ble oppfylt som beregnet eller til og med overgått forventningene.

Eksempel: " Grafisk design har blitt gjennomført veldig effektivt ."

Se også betydningen av effektivitet.

Synonymer av effekt

 • suksess
 • valens
 • Toppfilmer |
 • effekt
 • makt
 • effektivitet
 • varighet
 • validitet
 • effektivitet
 • garanti
 • anvendbarhet
 • Relaterte søk
 • diligence
 • produktivitet
 • utbytte

Effektivitet og effektivitet

Mange mennesker anser begge termer synonymt, men det er subtile forskjeller mellom effektivitet og effektivitet.

Effektivitet er handlingen "å gjøre de riktige tingene", mens effektivitet er handlingen "å gjøre ting riktig".

For å oppsummere: effektivitet består i å utføre en oppgave på en riktig og rettidig måte; Effektivitet vil være ferdigstillelse av et mål, basert på de riktige beslutningene.

Lær mer om betydningen av effektivitet og effektivitet.