flop

Hva er Flop:

Flop er en vanlig betegnelse på engelsk, som betyr "fiasko" eller "fiasko" på portugisisk.

Flop er et begrep som er mye brukt på språket på internett, spesielt i sosiale nettverk, når det er ment at en bestemt person mislyktes i sitt mål.

Eksempel: " Mitt lesemål var årets største flopp! "

Den opprinnelige betydningen av verbet til floppen var relatert til loven om å la noe falle eller å pound tungt. Som en konsekvens av denne betydningen ble ordet også brukt som et synonym for feil.

I Brasil fikk floppen variasjoner i henhold til konjugasjonen av verbet "flopar" på portugisisk.

Verbetet "flop" betyr for eksempel en handling om å begå en flopp, akkurat som det finnes andre variasjoner, som: "floppet", "floppet", "floppet" og så videre.

Eksempel: " Cris helt flops beviset " / " Gutten er en flop " ("Gutten er en feil").

Det er flere vanlige slanger på internett som kommer fra det engelske språket, for eksempel swag, LOL, poser, blant mange andre.