bohem

Hva er bøhmisk:

Bohemian er et adjektiv som karakteriserer oppførselen til en person som lever uten omsorg, som liker å gå ut på gata på jakt etter fester.

Men opprinnelig er termen bohemisk brukt til å nevne den person som er naturlig eller innbygger i Böhmen, region som ligger vest for Tsjekkia.

Bohemians var nomadene typiske for den bøhmiske regionen, og over tid ble dette begrepet til slutt synonymt med sigøyner eller "individ med urolig liv".

Den etymologiske rot av bohemian oppsto fra den klassiske latinske boihaemum .

Som et kvalifiserende adjektiv kan boheme enten brukes med en pejorative fornuft når man henviser til individet som leder et liv uten regler, standarder eller grenser, samt en betegnelse for et hedonistisk, gledelig og fritt liv.

Lær mer om meningen med hedonismen.

I Brasil er det flere nevner om livet til den bohemske mannen, som stereotypisk settes som "brazen brasiliansk måte", enten i musikk, film eller litteratur.

Samba og komponisten Zeca Pagodinho har for eksempel i media bildet av den typiske brasilianske bohemen.

Se også betydningen av gandaia og jeitinho brasileiro.