Postgraduate kurs

Hva er Postgraduate Diploma:

Postgraduate er en modell for undervisning beregnet for personer som har fullført oppgradering .

I Brasil er undervisningskursene delt inn i bachelor-, baccalaureat- og teknologiske grader.

Målet med forskerutdanning er å trene mer spesialiserte fagpersoner innenfor enkelte fagområder, både på fagområdene og på fagområdet.

Lær mer om betydningen av baccalaureat og bachelorgrad.

I Brasil deles postgraduate kurs inn i master, doktorgrad, spesialisering og forbedring.

Foreløpig kan postgraduate kurs presenteres både ansikt til ansikt og gjennom den såkalte fjernundervisning.

De videreutdannede kursene i Brasil er også delt inn i to kategorier: lato sensu og stricto sensu .

Se også: betydningen av utdanning.

Lato sensu e stricto sensu

De latinske uttrykkene " lato sensu " og " stricto sensu " betyr henholdsvis "i bred forstand" og "i streng forstand" .

De tjener til å skille mellom hvilke typer kurs som eksisterer, fra kortest til lengste.

Vanligvis er lato sensu- kandidatkursene mer omfattende og målrettet mot arbeidsmarkedet, som spesialiseringer og MBA.

Strenge sensu kursene (master og doktorgrad) er imidlertid mer tidkrevende, som kan vare fra to til fem år.

The stricto sensu postgraduate kurs har til formål å studere og analysere et bestemt, mer spesifikt og grundig emne eller problem.

Lær mer om betydningen av Lato sensu, Stricto sensu og forskjell mellom lato sensu og stricto sensu.