WFM

Hva er WFM:

WFM er akronym på engelsk for arbeidsstyring, det vil si ledelse av arbeidsstyrke, i oversettelsen til portugisisk.

WFM er et sett prosesser vedtatt av et selskap som garanterer optimalisering av tjenestene til sine ansatte, avdelinger og institusjonen som helhet.

Denne ledelsen drives vanligvis eller kontrolleres av selskapets Human Resources (HR) -system.

En av hovedstrategiene for arbeidsstyrkehåndtering er å se på hver enkelt ansattes spesifikke evner og ferdigheter og søke å bruke den til roller der de kan gi best mulig bidrag til selskapet.

Noen av de viktigste aspektene som inngår i WFM-prosessene er:

  • Administrasjon av lønn for ansatte;
  • Talenthåndtering;
  • Opplæringsprogrammer og trening av ansatte;
  • Krise planlegging;
  • Karriereplan for ansatte;
  • Kontroll av arbeidstakeres tid og oppmøte;
  • Ferieplanlegging og lisenser for ansatte;

Disse egenskapene som utnyttes av arbeidsstyrken, bidrar til å unngå overarbeid eller mangel på arbeidskraft, selv i korte perioder, slik at selskapets lønnsomhet ikke faller.

For tiden har definisjonen av arbeidsstyrkehåndtering utviklet seg til konseptet om arbeidsstyrkeoptimalisering (WFO).

Se også betydningen av arbeidsflyten.