Comendador

Hva er Commander:

Commander er navnet gitt til den enkelte som mottar en ærlig dekorasjon av militær, politisk eller kirkelig orden; noen som får tildelt en pris, det vil si en fordel.

I dag er begrepet Commander bare brukt som en særpreget æresett, som tilbys av en form for autoritet til mennesker som står ut for å bidra til å styrke samfunnet, enten ved arbeid eller sosiale, økonomiske og politiske påvirkninger, for eksempel.

Men tidligere ble budene gitt til kirkelige medlemmer (kirkemedlemmer) eller militære riddere, som kunne enten være en mengde penger eller en del av land som offisielt ble tilbudt dem som demonstrerte tjenester til interessene til myndigheten som gav den tittel, for eksempel regjering, monarki, kirke og så videre.

Tradisjonen om å tildele kommendasjoner og commendation titler begynte i Europa og eksisterte i mange århundrer som en strategi for å sikre og bevare erobringen av land og oppmuntre territoriale ekspansjon. Landet som doneres, skal være obligatorisk forsvaret av befalingen til angrepet av inntrengere og fiender.

I Portugal var fordelingen av kommendasjoner et viktig verktøy for portugisiske monarker for å skaffe seg flere tjenester og vassalage. De såkalte "militære kommendasjonene" ble tilbudt av tre hovedordrer: de Cristo, San Bento de Avis og Santiago.