Gjensidig respekt

Hva er gjensidig respekt:

Gjensidig respekt er et uttrykk som definerer respektforholdet mellom to eller flere personer ; gjensidig respekt.

Gensidig respekt er et prinsipp om menneskelig samvittighet som må betraktes som grunnlaget for bygging av et sivilisert samfunn, med utdanning og rettferdighet blant forskjellige sosiale, etniske, økonomiske, kulturelle og andre grupper.

For å unngå negative eller nedverdige holdninger hos enkeltpersoner er gjensidig respekt en viktig ingrediens for å unngå kriser, konflikter og kriger mellom folk og nasjoner.

Prinsippet om gjensidig respekt er vanligvis bygget i familie- og skolemiljøet, som har forpliktelse til å utdanne "unge borgere" for å opptre og opptre sivilisert og støttende i et sosialt miljø.

I den religiøse sammenhengen, tar katolisismen som et eksempel, gjensidig respekt er en av de viktigste "reglene" som Gud foreskriver for å garantere verdensfred og inngang i "Paradiset".

Respekt kan forstås som en "barriere", en grense for handlinger fra individ til person.

engelsk oversettes uttrykket "gjensidig respekt" til "gjensidig respekt" .

solidaritet

Solidaritet er en menneskelig følelse av identifikasjon med andres følelser; en handling av empati og forsøkt hjelp fra en annen person som er i en negativ situasjon.