Forretnings

Hva er Business:

Forretning er et engelskspråklig ord som oversettes til portugisisk kan bety " handel " eller " virksomhet ".

Ordforretningen kan være relatert til et bestemt selskap, eller mer generelt, til et helt nisjemarked: Eksempel: " Musikkbransjen " eller " Filmindustrien " kino ").

Etymologisk kom ordet forretning fra ideen om å være opptatt, en vanlig tilstand blant menn og kvinner i næringslivet.

Det er mange uttrykk med ordet som brukes i det brasilianske finansmarkedet, for eksempel Business to Business - også representert ved forkortelsen B2B - et begrep som brukes til å betegne en handelsmodalitet basert på kjøp og salg, det være seg informasjon, produkter eller tjenester. Denne metoden kan praktiseres via internett eller via nettverk av private selskaper.

Business Intelligence

Business intelligence er et engelsk begrep som betyr "business intelligence" på portugisisk.

Denne modaliteten er grunnleggende for overvåking av selskapet, gjennom innsamling, analyse og organisering av informasjon om det, og gir støtte til all forretningsadministrasjon.

Vis virksomhet

Vis virksomhet eller Vis Biz (i forkortet form) er et engelsk begrep som betyr "underholdningsindustri" på portugisisk.

Det er et marked som spenner over flere kunstområder (teater, musikk, film og så videre), fra entreprenører og produsenter til kunstnere selv, som sangere, skuespillere og komponister.

Målet med show business er fortjeneste, fra offentlig anerkjennelse og vellykket salg av forestillingenes forestillingsbilde.

Se også betydninger av Core Business og Marketplace.