oppslemmingen

Hva er slurry:

Chorume er en mørk og sur kjøttkraft, med en typisk og ubehagelig lukt, som kommer fra dekomponering av organisk materiale avsatt i store dumper og deponier.

Betegnelsen gjødsel ble tidligere brukt til å betegne den fete substansen, fargene, fra dyrene.

Slurryen kommer fra de fysiske, kjemiske og biologiske prosessene og reaksjonene av avfallet, sammen med regnvannet som akkumuleres på stedet.

Søppelstupene i det åpne, de såkalte søppeltømmene, mottar søppel fra byer uten behandling. De ligger i ledige tomter, langt fra bysentrene og bestemt utelukkende til dette formålet.

Lakkatet som kommer fra dumpet som følge av dekomponering av det organiske stoffet, infiltrerer jordbærende mikroorganismer, tungmetaller, nitrater, fosfater, samt andre forurensende stoffer som forurenser grunnvannet (grunnvannreservoaret fra regn infiltrert i jorden), og dermed bekker og elver.

deponi

På deponi oppsamles oppslemmingen gjennom jordforseglingsprosessen, som har et dreneringssystem for å samle væsken, som føres til utjevningstanken for å beholde tungmetaller. Etter å ha blitt tømt, kan vannet gå tilbake til elven uten å gi noen fare for miljøet,

Se også

  • deponi