fjorden

Hva er Fjord:

Fjord er et begrep som brukes i geomorfologi for å definere en stor dal dannet av bergarter og oversvømmet med vann på grunn av isens smelting i istiden .

Ordet fjord eller fjord er av norsk opprinnelse ( fjord ) og betyr "trygg havn", fordi fjordens farvann vanligvis er stille, ideelt for fiske- eller båtfartøy.

Dimensjonene på fjordene er utrolige, når de kan nå 350 kilometer og vegger med mer enn tusen meter høyde, med opptil 1500 meter dybde.

De største fjordene i verden ligger i Nord-Amerika (Canada og Alaska), Norge, Sveits og Chile. Blant de viktigste og mest kjente er fjordene Milford Sound, Geirangerfjorden , Oslofjorden og Naeroy Fjord .

Disse gigantiske saltvannsdaler dannet millioner av år siden i istiden. På grunn av den gjennomsnittlige lave temperaturen på planeten på den tiden, gikk de store isarkene over de varmeste områdene på jorden, og trakk alting fremover, inkludert steinstykker. Dette kalles "is erosjon".

Med oppvarming av jordens atmosfære ble de store isblokkene tømt, og gir lange, dype vannveier midt i bergarter.

Mange mennesker forvirrer fjordene med raaene, men de er ganske forskjellige. Mens fjordene er dusinvis meter dype, kommer strømmene ikke engang i nærheten. En annen forskjell er i formatet: Fjordene har en "U" -form, mens elvemunningen ligner en "V".