vil

Hva er Will:

Vil innebære lyst, aspirasjon, smak, interesse, formål . Det er makt å mentalt representere en handling utført av grunner diktert av grunn. Det er evnen til å ønske, å fritt øve eller å slutte å øve noen handling.

Vilje er det fysiske eller følelsesmessige behovet som personen føler for å gjøre noe. Det er en appetitt, en smak, en glede, et humør. F.eks. Ønsket om å spise, lyst til å drikke, lyst til å gråte, etc.

Vilje er en fast ånd, et mot, en overtalelse, en forpliktelse, en omsorg, en interesse, en sikkerhet som er oppnådd ved demonstrasjon eller bevis.

Prinsippet om viljeens autonomi er et av de grunnleggende prinsippene i borgerretten, som tar hensyn til menneskets juridiske evne til å praktisere og avstå fra visse handlinger, ifølge hans beslutning.

Tilnærmet - det er en adverbial setning som betyr uten seremoni, uten formalisme, komfortabelt, med komfort, til glede, det vil si å gjøre det du vil og hva du vil.

Goodwill - er tilbøyelighet eller gunstig disposisjon mot noe eller noen. God vilje er å gjøre en tjeneste, en fordel, en gave.