flytting

Hva er Usurpation:

Usurpation betyr forfalskning, bedrageri, juksing . Det er en handling eller effekt av usurping, det vil si at bedra, bedra, bedra, skade.

Usurpation er et feminint substantiv som navngir handlingen om å skaffe seg noe godt gjennom bedrageri, er en handling som utfører en feilfunksjon, å ta på seg noe voldsomt.

I Brasil har National Institutt Foundation (FUNAI), et byrå av den føderale regjeringen, som behandler alle spørsmål angående urfolkssamfunn, oppdraget å beskytte indianernes rettigheter, bevare sin kultur og overvåke deres land for å forhindre fremdriften av logging og gruvedrift, unngår usurpation av det urfolksmessige forbrytelsen.

Brudd på straffeloven

I straffelovens artikkel 161 er forbrytelse en forbrytelse og straffen er en bot eller frihetsberøvelse på en til seks måneder.

Forbrytelsen av oppslukning refererer til svindel i fast eiendom, med hensyn til endring av grenser: undertrykkelse eller forskyvning av sider, landemerker eller annen indikasjon på skillelinje, å ta hel eller delvis eierskap av fast eiendom andre.

Det regnes som en forbrytelse av usurpation, avbøyning eller skade, til fordel for andre eller andre. Det er en forbrytelse, også invasjonen av en bygning, utført med vold eller alvorlig trussel, med hensikt å anfall.