fyndig

Hva er kortfattet:

Succin betyr kort, kondensert, kondensert, konsis, er det som uttrykkes i kompakt, syntetisert form.

Succinct er et adjektiv som karakteriserer hva som er skrevet eller sagt med få ord, kort sagt. Eksempel: Kort tekst, kort tale, kort tale, korte regler etc.

En kortfattet tekst er en som presenteres på en kortfattet, oppsummert måte, avslører de essensielle og lettforståelige ideene, dispenserer med alt som er sekundært, men kan formidle all informasjon som den ble foreslått.

For å være kortfattet er å benytte nøkkelord som fører direkte til formålet med meldingen din, og tilpasser dem etter relevans. Det er ikke å bruke slang eller setninger som få mennesker vil forstå og unngå å gjenta informasjon som bare vil forlenge deres forklaring.